CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP
Kim thu sét Indelec Prevectron 2 TS 2.10
Tên: Prevectron 2 TS 2.10
 Kim thu sét Indelec Prevectron 2 TS 2.10
- Kim thu sét phát tiên đạo sớm
- Bán kính bảo vệ: 43 mét
- Sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 17 102
* Sản phẩm chống sét chất lượng cao của Pháp, được chứng nhận bởi các tổ chức độc lập:
  + Chứng nhận Qualifoudre >> Download
  + Chứng nhân Bureau Veritas >> Download
  + Chứng nhận GHOST and RTN Russia (Nga) >> Download
Model: TS 2.10. Hãng sản xuất: Indelec. Xuất xứ: Pháp.
Giá: Liên hệ
Kim thu sét Indelec Prevectron 2 TS 2.25
Tên: Prevectron 2 TS 2.25
 Kim thu sét Indelec Prevectron 2 TS 2.25
- Kim thu sét phát tiên đạo sớm
- Bán kính bảo vệ: 65 mét,
- Sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 17 102
* Sản phẩm chống sét chất lượng cao của Pháp, được chứng nhận bởi các tổ chức độc lập:
  + Chứng nhận Qualifoudre >> Download
  + Chứng nhân Bureau Veritas >> Download
  + Chứng nhận GHOST and RTN Russia (Nga) >> Download
-  Model: TS 2.25. Hãng sản xuất: Indelec. Xuất xứ: Pháp.
Giá: Liên hệ
Kim thu sét Indelec Prevectron 2 S 3.40
Tên: Prevectron 2 S 3.40
 Kim thu sét Indelec Prevectron 2 S 3.40
- Kim thu sét phát tiên đạo sớm,
- Bán kính bảo vệ: 84 mét,
- Sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 17 102
* Sản phẩm chống sét chất lượng cao của Pháp, được chứng nhận bởi các tổ chức độc lập:
  + Chứng nhận Qualifoudre >> Download
  + Chứng nhân Bureau Veritas >> Download
  + Chứng nhận GHOST and RTN Russia (Nga) >> Download
 Hãng: Indelec. Xuất xứ: Pháp.
Giá: Liên hệ
Kim thu sét Indelec Prevectron 2 S 4.50
Tên: Prevectron 2 S 4.50
 Kim thu sét Indelec Prevectron 2 S 4.50
- Kim thu sét phát tiên đạo sớm,
Bán kính bảo vệ: 95 mét
- Sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 17 102
* Sản phẩm chống sét chất lượng cao của Pháp, được chứng nhận bởi các tổ chức độc lập:
  + Chứng nhận Qualifoudre >> Download
  + Chứng nhân Bureau Veritas >> Download
  + Chứng nhận GHOST and RTN Russia (Nga) >> Download
- Hãng: Indelec. Xuất xứ: Pháp.

Giá: Liên hệ
Kim thu sét Indelec Prevectron 2 S 6.60
Tên: Prevectron 2 S 6.60
 Kim thu sét Indelec Prevectron 2 S 6.60
Kim thu sét phát tiên đạo sớm
Bán kính bảo vệ: 107 mét
- Sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 17 102
* Sản phẩm chống sét chất lượng cao của Pháp, được chứng nhận bởi các tổ chức độc lập:
  + Chứng nhận Qualifoudre >> Download
  + Chứng nhân Bureau Veritas >> Download
  + Chứng nhận GHOST and RTN Russia (Nga) >> Download
- Hãng: Indelec. Xuất xứ: Pháp
Giá: Liên hệ
Kim thu sét Indelec Prevectron 3 TS 10
Tên: Prevectron 3 TS 10
 Kim thu sét Indelec Prevectron 3 TS 10
Kim thu sét phát tiên đạo sớm chất lượng hàng đầu thế giới,
Bán kính bảo: 43 mét
Sản xuất theo tiêu chuẩn Quốc tế NF C 17 102,
Model: TS 10. Hiệu: Indelec. Xuất xứ: Pháp
Giá: Liên hệ
Kim thu sét Indelec Prevectron 3 TS 25
Tên: Prevectron 3 TS 25
Kim thu sét phát tiên đạo sớm Indelec Prevectron 3 TS 25
- Thời gian tiên đạo sớm 25 µs,
- Bán kính bảo vệ: 65 mét.
- Sản phẩm chống sét công nghệ cao của Pháp.
- Công nghệ mới OptiMAX và độc sáng chế của Indelec,
Model: TS 25. Hiệu: Indelec. Xuất xứ: Pháp

Giá: Liên hệ
Kim thu sét Indelec Prevectron 3 S 40
Tên: PREVECTRON 3 S 40
 Kim thu sét Indelec Prevectron 3 S 40
Kim thu sét phát tiên đạo sớm ESE
Thời gian phát tiên đạo sớm 40 µs
Bán kính bảo vệ: 84 mét
- Sản phẩm chống sét công nghệ cao của Pháp.
- Công nghệ mới OptiMAX và độc quyền sáng chế của Indelec,
Model: S 40. Hiệu: Indelec. Xuất xứ: Pháp

Giá: Liên hệ
Kim thu sét Indelec Prevectron 3 S 50
Tên: PREVECTRON 3 S 50
 Kim thu sét Indelec Prevectron 3 S 50
Giá: Liên hệ
Kim thu sét Indelec Prevectron 3 S 60
Tên: PREVECTRON 3 S 60
 Kim thu sét Indelec Prevectron 3 S 60
Giá: Liên hệ
Kim thu sét Liva LAP-PEX 220
Tên: LAP-PEX 220
 Kim thu sét Liva LAP-PEX 220
- Bán kính bảo vệ: 188 mét,
- Model: LAP-PEX 220. Hiệu Liva. Xuất xứ: Thổ Nhĩ KỳBán kính bảo vệ kim thu sét Liva

 
Giá: Liên hệ
Kim thu sét PrimeR 20
Tên: PrimeR 20
Kim thu sét PrimeR 20
- Kim thu sét phát tiên đạo sớm ESE
- Thời gian tiên đạo sớm: 20 µs
- Bán kính bảo vệ: 58 mét
- Hãng Indelec sản xuất. Xuất xứ: Pháp

* Kích thước cân nặng:Bán kính bảo vệ:
 
Giá: Liên hệ
Kim thu sét PrimeR 45
Tên: PrimeR 45
 Kim thu sét PrimeR 45
Bán kính bảo vệ: 89 mét
Hãng Indelec sản xuất. Xuất xứ: Pháp

Kích thước cân nặng:Bán kính bảo vệ:

Giá: Liên hệ
Kim thu sét PrimeR 60
Tên: PrimeR 60
 Kim thu sét PrimeR 60
Bán kính bảo vệ: 107 mét
Hãng Indelec sản xuất. Xuất xứ: Pháp

Kích thước cân nặng:Bán kính bảo vệ:

Giá: Liên hệ
Hộp kiểm tra điện trở
Tên: Hộp kiểm tra điện trở đất
 Hộp kiểm tra điện trở đất
Hộp nhựa cách điện
Kích thước 150x150x50mm
  
Giá: Liên hệ
Bộ đếm sét Indelec P8011b
Tên: Indelec P8011b
 Bộ đếm sét Indelec P8011b
Bộ đếm số lần sét đánh vào kim thu sét tiên đạo sớm
Hoặc sử dụng cho kim thu lôi chống sét cổ điển.

Thông số kỹ thuật:

Giá: Liên hệ
Bộ đếm sét LSR-1
Tên: LSR-1
 Bộ đếm sét LPI LSR-1
Dùng để đếm số lần sét đánh vào hệ thống chống sét trực tiếp
Mã sản phẩm: LSR-1. Xuất xứ: Úc

Thông số kỹ thuật:

 
Giá: Liên hệ
Bộ đếm sét Ingesco CDR-Universal
Tên: CDR-Universal
 Bộ đếm sét Ingesco CDR-Universal 

Thông số kỹ thuật:
Giá: Liên hệ
Bộ đếm sét CDR-401
Tên: CDR-401
 Bộ đếm sét CDR-401
Thông số kỹ thuật

Giá: Liên hệ
Bộ đếm sét CDI-250
Tên: CDI-250
 Bộ đếm sét CDI-250
Hãng: Cirprotec. Xuất xứ: Spain

Giá: Liên hệ
Bộ đếm sét LIVA LSC-LX01
Tên: LIVA LSC LX01
  Bộ đếm sét LIVA LSC-LX01
Bộ đếm sét Liva LSC-LX01
Dùng để đếm số lần sét đánh vào kim thu sét

Thông số:Số lần đếm: 000000 - 999999- Dòng sét tối thiểu: 1kA(8/20mS)
- Dòng sét tối đa: 100kA 8/120 Wawe Top 100mS
- Kích thước: 120 x 95 x 50mm (max. 200mm)
- Model: LSC-LX01. Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá: Liên hệ
IONIFLASH MACH NG15
Tên: IONIFLASH MACH NG15

- Kim thu sét hiện đại phát tia tiên đạo sớm (Early Streamer Emission Air Terminal)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 51 Mét (h=5 mét, Cấp IV)
- Model: IONIFLASH MACH NG15
- Xuất xứ: France - Pháp

Giá: Liên hệ
IONIFLASH MACH NG25
Tên: IONIFLASH MACH NG25
- Kim thu sét hiện đại phát tia tiên đạo sớm (Early Streamer Emission Air Terminal)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 65 Mét (h=5 mét, Cấp IV)
- Hiệu  : IONIFLASH
- Model: IONIFLASH MACH NG25
- Xuất xứ: France - Pháp

Giá: Liên hệ
IONIFLASH MACH NG30
Tên: IONIFLASH MACH NG30
- Kim thu sét hiện đại phát tia tiên đạo sớm (Early Streamer Emission Air Terminal)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 71 Mét (h=5 mét, Cấp IV)
- Hiệu: IONIFLASH
- Model: MACH NG30
- Xuất xứ: 
France - Pháp
Giá: Liên hệ
IONIFLASH MACH NG45
Tên: IONIFLASH MACH NG45
- Kim thu sét hiện đại phát tia tiên đạo sớm (Early Streamer Emission Air Terminal)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 89 Mét (h=5 mét, Cấp IV)
- Hiệu  : IONIFLASH
- Model: MACH NG45
- Xuất xứ: France - Pháp
Giá: Liên hệ
IONIFLASH MACH NG60
Tên: IONIFLASH MACH NG60
- Kim thu sét hiện đại phát tia tiên đạo sớm (Early Streamer Emission Air Terminal)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 107 Mét (h=5 mét, Cấp IV)
- Hiệu: IONIFLASH. Model: MACH NG60
- Xuất xứ: France - Pháp

Giá: Liên hệ
INGESCO PDC-E30
Tên: PDC-30
 PictureKim thu sét thế hệ mới, phát tia tiên đạo sớm
- Bán kính bảo vệ: Cấp I: 50 Mét, Cấp II: 59 Mét, Cấp III: 70 Mét
- Khớp nối bằng sắt
- Hiệu : INGESCO. Model: PDC-E30. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha

Giá: Liên hệ
INGESCO PDC-E45
Tên: PDC-E45
  PictureKim thu sét thế hệ mới, phát tia tiên đạo sớm. 
Thiết bị phòng chống sét
- Bán kính bảo vệ: Cấp I: 65 Mét, Cấp II: 74 Mét, Cấp III: 86 Mét
- Khớp nối bằng sắt
- Hiệu: INGESCO. Model: PDC-E45. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha

Giá: Liên hệ
INGESCO PDC-E60
Tên: PDC-E60
 Picture Kim thu sét thế hệ mới, phát tia tiên đạo sớm
- Bán kính bảo vệ: Cấp I: 80 Mét, Cấp II: 89 Mét, Cấp III: 102 Mét
- Khớp nối bằng sắt
- Hiệu: INGESCO. Model: PDC-E60. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha
 
 

Giá: Liên hệ
INGESCO PDC-E15
Tên: INGESCO PDC-E15
 Picture Kim thu sét thế hệ mới, phát tia tiên đạo sớm
- Bán kính bảo vệ: Cấp I: 35 Mét, Cấp II: 43 Mét, Cấp III: 54 Mét, Cấp IV: 63 Mét
- Khớp nối bằng sắt
- Hiệu INGESCO. Model: PDC-E15. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha
 
 
Giá: Liên hệ
KIM THU SÉT ELLIPS 1.0
Tên: ELLIPS 1.0
 Picture KIM THU SÉT ELLIPS 1.0 - PHÁP
- Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm (E.S.E)

- Thiết bị phòng chống sét
- Bán kính bảo vệ: 43 Mét (Cấp IV, H=5 mét)
- Model: Ellips 1.0. Xuất xứ: FRANCE - PHÁP

Picture
 

 
Picture
 
Picture
 
Picture
 

Giá: Liên hệ
KIM THU SÉT ELLIPS 1.2
Tên: ELLIPS 1.2
Picture KIM THU SÉT ELLIPS 1.2 - PHÁP
- Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm (E.S.E)

- Thiết bị phòng chống sét
- Bán kính bảo vệ: 65 Mét (Cấp IV, H=5 mét)
- Model: Ellips 1.2. Xuất xứ: FRANCE - PHÁP
 
Picture
 
Picture
 
Picture


Giá: Liên hệ
KIM THU SÉT ELLIPS 1.3
Tên: ELLIPS 1.3
 Picture KIM THU SÉT ELLIPS 1.3 - PHÁP
- Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm (E.S.E)

- Thiết bị phòng chống sét
- Bán kính bảo vệ: 89 Mét (Cấp IV, H=5 mét)
- Model: Ellips 1.3. Xuất xứ: FRANCE - PHÁP
 
Picture
 
Picture
 
Picture
Giá: Liên hệ
ELLIPS 1.4
Tên: ELLIPS 1.4
Picture KIM THU SÉT ELLIPS 1.4 - PHÁP
- Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm (E.S.E)

- Thiết bị phòng chống sét
- Bán kính bảo vệ: 107 Mét (Cấp IV, H=5 mét)
- Model: Ellips 1.4. Xuất xứ: FRANCE - PHÁP


Picture

THAM KHẢO BÁN KÍNH BẢO VỆ KIM THU SÉT ELLIPS KHÁC

Picture
Giá: Liên hệ
Elipps 1.0, Ellips 1.2, Ellips 1.3, Ellips 1.4
Tên: KIM THU SÉT ELLIPS

PictureKIM THU SÉT ELLIPS - PHÁP
- Thiết bị phòng chống sét hiện đại
- Kim thu sét phát tiên đạo sớm (ESE)
- Với tính năng mới CONTACT AIR - Kết nối không dây với máy tính, dùng để kiểm tra trạng thái Kim thu sét có còn hoạt động hay không.
- Các loại model:
   Kim thu sét Ellips: Elipps 1.0, Ellips 1.2, Ellips 1.3, Ellips 1.4
- Xuất xứ: FRANCE - PHÁP

BÁN KÍNH BẢO VỆ KIM THU SÉT ELLIPS 1.1,  ELLIPS 1.2,  ELLIPS 1.3,  ELLIPS 1.4


Picture
Giá: Liên hệ
Thiết bị đếm sét Liva LSC LX01
LIVA LSC-LX01
Tên: BỘ ĐẾM SÉT LIVA LSC-LX01

Thông số:Số lần đếm: 000000 - 999999
- Dòng sét tối thiểu: 1kA(8/20mS)
- Dòng sét tối đa: 100kA 8/120 Wawe Top 100mS
- Kích thước: 120 x 95 x 50mm (max. 200mm)
* Hãng sản xuất: LIVA. Model: LSC-LX01. TURKEY - Thỗ Nhĩ Kỳ

 

 

Giá: Liên hệ
LIVA LAP DX-250
Tên: LIVA LAP DX-250
Picture  Kim thu sét hiện đại, thiết bị phòng chống sét trực tiếp.
- Bán Kính bảo vệ: 146M ( Cấp III, H=5M)
Làm bằng hợp kim Inox chống gỉ
- Được sản xuất theo tiêu chuẩn: NF C 17-102
- Hiệu LIVA, Model: LAP DX-250, Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey)
Giá: Liên hệ
LIVA LAP AX-210
Tên: LIVA LAP AX-210
PictureKim thu sét hiện đại, thiết bị phòng chống sét trực tiếp.
- Bán Kính bảo vệ: 131M 
- Làm bằng hợp kim Inox chống gỉ
- Được sản xuất theo tiêu chuẩn: NF C 17-102
- Hiệu LIVA, Model: LAP AX-210, Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey)
Giá: Liên hệ
LIVA LAP BX-175
Tên: LIVA LAP BX-175
PictureKim thu sét hiện đại, thiết bị phòng chống sét trực tiếp.
- Bán Kính bảo vệ: 110M 
- Làm bằng hợp kim Inox chống gỉ
- Được sản xuất theo tiêu chuẩn: NF C 17-102
- Hiệu LIVA, Model: LAP-BX 175, Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey)
  
Giá: Liên hệ
LIVA LAP BX-125
Tên: LIVA LAP BX-125
  Picture  Kim thu sét hiện đại, thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán Kính bảo vệ: 84M 
- Làm bằng hợp kim Inox chống gỉ
- Được sản xuất theo tiêu chuẩn: NF C 17-102
- Hiệu LIVA, Model: LAP-BX 125, Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey)
 
Picture
 
Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 * Ghi chú: Phải ghi rõ nguồn: http://baominhtech.com khi đăng lại nội dung trên !