KIM THU SÉT PRIMER
Kim thu sét PrimeR 60
Tên: PrimeR 60
 Kim thu sét PrimeR 60
Bán kính bảo vệ: 107 mét
Hãng Indelec sản xuất. Xuất xứ: Pháp

Kích thước cân nặng:Bán kính bảo vệ:Giá: Liên hệ

Các sản phẩm khác

Kim thu sét PrimeR 20
Tên: PrimeR 20
Kim thu sét PrimeR 20
- Kim thu sét phát tiên đạo sớm ESE
- Thời gian tiên đạo sớm: 20 µs
- Bán kính bảo vệ: 58 mét
- Hãng Indelec sản xuất. Xuất xứ: Pháp

* Kích thước cân nặng:Bán kính bảo vệ:
 


Giá: Liên hệ
Kim thu sét PrimeR 45
Tên: PrimeR 45
 Kim thu sét PrimeR 45
Bán kính bảo vệ: 89 mét
Hãng Indelec sản xuất. Xuất xứ: Pháp

Kích thước cân nặng:Bán kính bảo vệ:Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 * Ghi chú: Phải ghi rõ nguồn: http://baominhtech.com khi đăng lại nội dung trên !