KIM THU SÉT INDELEC
Kim thu sét Indelec Prevectron 3 TS 10
Tên: Prevectron 3 TS 10
 Kim thu sét Indelec Prevectron 3 TS 10
Kim thu sét phát tiên đạo sớm chất lượng hàng đầu thế giới,
Bán kính bảo: 43 mét
Sản xuất theo tiêu chuẩn Quốc tế NF C 17 102,
Model: TS 10. Hiệu: Indelec. Xuất xứ: Pháp

Giá: Liên hệ

Các sản phẩm khác

Kim thu sét Indelec Prevectron 2 TS 2.10
Tên: Prevectron 2 TS 2.10
 Kim thu sét Indelec Prevectron 2 TS 2.10
- Kim thu sét phát tiên đạo sớm
- Bán kính bảo vệ: 43 mét
- Sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 17 102
* Sản phẩm chống sét chất lượng cao của Pháp, được chứng nhận bởi các tổ chức độc lập:
  + Chứng nhận Qualifoudre >> Download
  + Chứng nhân Bureau Veritas >> Download
  + Chứng nhận GHOST and RTN Russia (Nga) >> Download
Model: TS 2.10. Hãng sản xuất: Indelec. Xuất xứ: Pháp.


Giá: Liên hệ
Kim thu sét Indelec Prevectron 2 TS 2.25
Tên: Prevectron 2 TS 2.25
 Kim thu sét Indelec Prevectron 2 TS 2.25
- Kim thu sét phát tiên đạo sớm
- Bán kính bảo vệ: 65 mét,
- Sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 17 102
* Sản phẩm chống sét chất lượng cao của Pháp, được chứng nhận bởi các tổ chức độc lập:
  + Chứng nhận Qualifoudre >> Download
  + Chứng nhân Bureau Veritas >> Download
  + Chứng nhận GHOST and RTN Russia (Nga) >> Download
-  Model: TS 2.25. Hãng sản xuất: Indelec. Xuất xứ: Pháp.

Giá: Liên hệ
Kim thu sét Indelec Prevectron 2 S 3.40
Tên: Prevectron 2 S 3.40
 Kim thu sét Indelec Prevectron 2 S 3.40
- Kim thu sét phát tiên đạo sớm,
- Bán kính bảo vệ: 84 mét,
- Sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 17 102
* Sản phẩm chống sét chất lượng cao của Pháp, được chứng nhận bởi các tổ chức độc lập:
  + Chứng nhận Qualifoudre >> Download
  + Chứng nhân Bureau Veritas >> Download
  + Chứng nhận GHOST and RTN Russia (Nga) >> Download
 Hãng: Indelec. Xuất xứ: Pháp.

Giá: Liên hệ
Kim thu sét Indelec Prevectron 2 S 4.50
Tên: Prevectron 2 S 4.50
 Kim thu sét Indelec Prevectron 2 S 4.50
- Kim thu sét phát tiên đạo sớm,
Bán kính bảo vệ: 95 mét
- Sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 17 102
* Sản phẩm chống sét chất lượng cao của Pháp, được chứng nhận bởi các tổ chức độc lập:
  + Chứng nhận Qualifoudre >> Download
  + Chứng nhân Bureau Veritas >> Download
  + Chứng nhận GHOST and RTN Russia (Nga) >> Download
- Hãng: Indelec. Xuất xứ: Pháp.Giá: Liên hệ
Kim thu sét Indelec Prevectron 2 S 6.60
Tên: Prevectron 2 S 6.60
 Kim thu sét Indelec Prevectron 2 S 6.60
Kim thu sét phát tiên đạo sớm
Bán kính bảo vệ: 107 mét
- Sản xuất theo tiêu chuẩn NF C 17 102
* Sản phẩm chống sét chất lượng cao của Pháp, được chứng nhận bởi các tổ chức độc lập:
  + Chứng nhận Qualifoudre >> Download
  + Chứng nhân Bureau Veritas >> Download
  + Chứng nhận GHOST and RTN Russia (Nga) >> Download
- Hãng: Indelec. Xuất xứ: Pháp

Giá: Liên hệ
Kim thu sét Indelec Prevectron 3 TS 25
Tên: Prevectron 3 TS 25
Kim thu sét phát tiên đạo sớm Indelec Prevectron 3 TS 25
- Thời gian tiên đạo sớm 25 µs,
- Bán kính bảo vệ: 65 mét.
- Sản phẩm chống sét công nghệ cao của Pháp.
- Công nghệ mới OptiMAX và độc sáng chế của Indelec,
Model: TS 25. Hiệu: Indelec. Xuất xứ: PhápGiá: Liên hệ
Kim thu sét Indelec Prevectron 3 S 40
Tên: PREVECTRON 3 S 40
 Kim thu sét Indelec Prevectron 3 S 40
Kim thu sét phát tiên đạo sớm ESE
Thời gian phát tiên đạo sớm 40 µs
Bán kính bảo vệ: 84 mét
- Sản phẩm chống sét công nghệ cao của Pháp.
- Công nghệ mới OptiMAX và độc quyền sáng chế của Indelec,
Model: S 40. Hiệu: Indelec. Xuất xứ: PhápGiá: Liên hệ
Kim thu sét Indelec Prevectron 3 S 50
Tên: PREVECTRON 3 S 50
 Kim thu sét Indelec Prevectron 3 S 50

Giá: Liên hệ
Kim thu sét Indelec Prevectron 3 S 60
Tên: PREVECTRON 3 S 60
 Kim thu sét Indelec Prevectron 3 S 60

Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 * Ghi chú: Phải ghi rõ nguồn: http://baominhtech.com khi đăng lại nội dung trên !