KIM THU SÉT STORMASTER
KIM THU SÉT LPI STORMASTER ESE 60
Tên: STORMASTER ESE 60
Kim thu sét Stormaster ESE 60
- LPI Stormaster ESE 60 kim chống sét phóng điện sớm,
- Bán kính bảo vệ: 107 mét,
- Hiệu: Stormaster. Model: ESE 60. Hãng LPI. Xuất xứ: Australia - Úc

* Bạn có cần gắn thêm:
>> 
Bộ đếm sét LPI LSR-1 cho hệ thống kim thu sét ?
     ( để đếm số lần sét đánh )


Giá: Liên hệ

Các sản phẩm khác

KIM THU SÉT LPI STORMASTER ESE 15
Tên: STORMASTER ESE 15
Kim thu sét Stormaster ESE 15
- LPI Stormaster ESE 15 kim chống sét phóng điện sớm,
- Bán kính bảo vệ: 51 mét,
- Hiệu: Stormaster. Model: ESE 15. Hãng LPI. Xuất xứ: Australia - Úc 
* Bạn có cần gắn thêm:
>> 
Bộ đếm sét LPI LSR-1 cho hệ thống kim thu sét ?
     ( để đếm số lần sét đánh )


Giá: Liên hệ
KIM THU SÉT LPI STORMASTER ESE 30
Tên: STORMASTER ESE 30
Kim thu sét Stormaster ESE 30
- LPI Stormaster ESE 30 kim chống sét phóng điện sớm,
- Bán kính bảo vệ: 71 mét,
- Hiệu: Stormaster. Model: ESE 30. Hãng: LPI. Xuất xứ: Australia - Úc 

* Bạn có cần gắn thêm:
>> 
Bộ đếm sét LPI LSR-1 cho hệ thống kim thu sét ?
     ( để đếm số lần sét đánh )


Giá: Liên hệ
KIM THU SÉT LPI STORMASTER ESE 50
Tên: STORMASTER ESE 50
Kim thu sét Stormaster ESE 50
- LPI Stormaster ESE 50 kim chống sét phóng điện sớm,
- Bán kính bảo vệ: 95 mét,
- Hiệu: Stormaster. Model: ESE 50. Hãng LPI. Xuất xứ: Australia - Úc 
 
* Bạn có cần gắn thêm:
>> 
Bộ đếm sét LPI LSR-1 cho hệ thống kim thu sét ?
     ( để đếm số lần sét đánh )


Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 * Ghi chú: Phải ghi rõ nguồn: http://baominhtech.com khi đăng lại nội dung trên !