PHỤ KIỆN CHỐNG SÉT
Khớp nối cọc tiếp địa
Tên: Khớp nối cọc tiếp địa
 Khớp nối cọc tiếp địa
Dùng nối 2 cọc tiếp địa phi 14 hoặc phi 16 có ren 16
Giá: Liên hệ
Cà na siết cáp
Tên: Cà na siết cáp
 Cà na siết cáp và cọc tiếp địa
Dùng siết cáp tiết diện nhỏ hơn 70 mm2 với cọc tiếp địa phi 14 hoặc 16 mm
Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 * Ghi chú: Phải ghi rõ nguồn: http://baominhtech.com khi đăng lại nội dung trên !