KIM THU SÉT PULSAR
KIM THU SÉT PULSAR 18
Tên: PULSAR 18
 Kim thu sét Pulsar 18
- Bán kính bảo vệ: 55 mét
- Kim thu sét phát tiên đạo sớm
- Model: Pulsar 18 ( IMH 1812) . Xuất xứ: Pháp 

* Tham khảo bộ đếm sét dùng để đếm số lần sét đánh vào kim thu sét:
 
Giá: Liên hệ
KIM THU SÉT PULSAR 30
Tên: PULSAR 30
 Kim thu sét Pulsar 30
- Bán kính bảo vệ: 71 mét
- Kim thu sét phát tiên đạo sớm
- Model: Pulsar 30 ( IMH 3012) . Xuất xứ: Pháp
Pulsar 30

* Tham khảo bộ đếm sét dùng để đếm số lần sét đánh vào kim thu sét:
Giá: Liên hệ
KIM THU SÉT PULSAR 45
Tên: PULSAR 45
 Kim thu sét Pulsar 45
- Bán kính bảo vệ: 89 mét,
- Kim thu sét phát tiên đạo sớm,
- Model: Pulsar 45 (IMH 4512). Xuất xứ: Pháp
Pulsar 45

* Tham khảo bộ đếm sét dùng để đếm số lần sét đánh vào kim thu sét:
Giá: Liên hệ
KIM THU SÉT PULSAR 60
Tên: PULSAR 60
 Kim thu sét Pulsar 60
- Bán kính bảo vệ: 107 mét,
- Kim thu sét phát tiên đạo sớm,
- Model: Pulsar 60 (IMH 6012). Xuất xứ: Pháp* Tham khảo bộ đếm sét dùng để đếm số lần sét đánh vào kim thu sét:
Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 * Ghi chú: Phải ghi rõ nguồn: http://baominhtech.com khi đăng lại nội dung trên !